RC rally Tábor

Úprava počtu jezdců !

DůležitéPo nátlaku a vysokém zájmu jsme se rozhodli navýšit startovní pole a to následovně na 60 jezdců s následujícími pravidly.

 

 

  • Pokud po přejímce (zaplacení startovného) nebude, na startu více jak 42 jezdců včetně, bude se startovat „normálně“ – po jedné minutě  
  • Pokud by bylo, více jak 42 jezdců, bude startovní procedura probíhat po 30sec
  • V tomto případě bude servis po každé Rz a online výsledky budou generovány na web až po skončení RZ
  • Z důvodu zkrácení čekacího intervalu na start RZ se bude striktně dodržovat harmonogram startu a mezery mezi starty Rz se budou spíše natahovat, nikoliv zkracovat
  • Nasazovači budou přiděleni rozdělením v polovině startovního pole a každý jezdec má povinnost si svého nasazovače před startem hlídat, aby opravdu šel s ním on nebo popřípadě jeho zástup
  • Startovní pole bude po dvou rychlostních testech přeskupeno, aby nedocházelo k častému předjíždění pomalejších jezdců a to následovně
  1. dle aktuálního pořadí po dvou rychlostních testech
  2. zohlednění technických problémů, které jezdec v těchto dvou Rz rozřazovacích zkouškách absolvuje – VP, oprava
  3. pokud se technické problémy objeví na obou Rz bude rozhodovat aktuální postavení v tabulce (v tomto případě z loňské sezóny) a názor zástupce šampionátu (především pro jezdce, kteří u nás nestartují pravidelně

Druhý a třetí bod je především pro ty jezdce, kterých se to „nebude“ parodoxně týkat přímo, ale byli by rychlejším jezdce s přechozími problémy zbytečně obtěžováni v dalších Rztách.

  • po těchto dvou testech proběhne rozprava

Tyto pravidla jsou zatím předběžná, ale bude se z nich vycházet, pokud tato situace nastane. Již máme slíbeno zapůjčení hodin s časovým intervalem 30s, tak uvidíme jestli se vše zvládne a bude nám přát počasí 🙂

Facebook