RC rally Tábor

Tabulka: Junioři 2022

Junioři 2022

Poř. Jméno a přímení Suma Zap.
1. Ayrton Alex Pavlát x x 17 21 21 59 59
2. Honza Matoušek jr. x 21 x 14 14 14 63 49
3. Jarda Krejší jr. x 14 x 17 17 48 48
4. Ondra Rada x 17 x 21 38 38
5. Tereza Moravcová x 12 x 12 24 24
6. Michal Baloun x x 12 12 12

Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku

Facebook